Τηλ +30 2681051334
Email info@lamdaquality.gr
Προψημένα Σνακ
Τα συγκεκριμένα προϊόντα
παράγονται και συσκευάζονται στην Ιταλία !
ΜΙΝΙ ΜΠΟΥΚΙΕΣ ΜΟΤΣΑΡΕΛΑ
ψημένο προϊόν βαθιάς κατάψυξης

Συσκευασίες ανά χαρτοκιβώτιο 1

Βάρος συσκευασίας 2,5 κιλά/Βάρος χαρτοκιβωτίου 2,5 κιλά

Διάρκεια ζωής προϊόντος 18 μήνες

ΕΛΙΕΣ ΠΑΝΕ ΓΕΜΙΣΤΕΣ
ψημένο προϊόν βαθιάς κατάψυξης

Συσκευασίες ανά χαρτοκιβώτιο 1

Βάρος συσκευασίας 3 κιλά/Βάρος χαρτοκιβωτίου 3 κιλά

Διάρκεια ζωής προϊόντος 18 μήνες